Dialetto e Personaggi

Enrico Vignati ci parla de “Le Casìne che gh'èra na volta'”

Dialetto e Personaggi

Quante Casìne che gh’èra, tante propi in paìš tàme la Baslina, la Pedrina, l’Urtàia e la Cua e pö cume te ‘ndèvi föra gh’èra la Mutina, el Lišunén, la Müšéla e la Müšlìna, la Riviéra, la Rèsega , la Batistìna e la Giüblìna.

Enrico Vignati ricorda quande gh’èra i Cinema a Sant’Angel

Dialetto e Personaggi

Ièrun tri, dü de privàdi, la famiglia Altrocchi, e vön d’la Cesa a l’Uratori San Luigi ale Vignole. A di’ la verità ghe n’èra anca vön a l’aperto, l’èra in curte al bar Arena.

Enrico Vignati ci parla de “l’Utàva di morti”

Dialetto e Personaggi

Du sachéle de lümén, sufranèi, strasi abundànti, l’èra la festa per i morti, l’èra l’utàva, l’èra el so’ di.

Enrico Vignati ci parla della festa di “San Carlo ala Ranera”

Dialetto e Personaggi

A nuèmber in ucašiòn de San Carlo gh’è la festa ala Ranèra. Una fèsta sentìda da chi l’è che sta li de ca’, e tüti i ani i tràn in ball un chicòss per pasà la giurnàda in cumpagnìa.

Enrico Vignati ci parla della festa di "Alouìn"

Dialetto e Personaggi

La fen de utùber in tüte le ca’ gh’èra i scartòsi cun i pan meén, bèi biscutòn dal culùr giàlde intènse, cun asùra el sücher e tanti semén, propi me quei dei pasarén.

Enrico Vignati ricorda "El Frütaröl cul carète, Giafèr”

Dialetto e Personaggi

Da pàder in fiöl, per una vita intrega. Sùl, nève, acqua e nebia, lü el manchèva mai; tlà sentìvi rüvà cun la so’ cantilèna patàati, pìiri, sigùule, tumàatis e la so’ vuš la partìva piàn piàn e pö la cresèva, sènsa mai vušà, la dèva no fastidi.

"El Mercà" tratto dal libro "Fergüie de Memoria"

Dialetto e Personaggi

Merculdì e dumìnica, du giurnàde impurtanti per el noste paìš, in piàsa se truèva i mediatùri, i paišàn i rüvèun dale casìne del circundàri, se püdèva no mancà, davanti a un bicér se parlèva de afàri.

Riproduzione Riservata